Objednávka záručných a mimozáručných služieb

Nemáte už Váš počítač v záruke? Ponúkame vám nasledovné pozáručné služby. Cenník záručných a mimozáručných služieb

Diagnostika software

 • Diagnostika Software
 • Reinštalácia OS, aktivácia, aktualizácia
 • Aktualizácia BIOS, nahranie firmware  do komponentov
 • Záloha dokumentov pri reinštalácií OS
 • Rozšírená záloha dát
 • Inštalácia u nás zakúpeného software  do PC
 • Obnova dát z poškodeného alebo zmazaného média
 • Antivírusová kontrola, odstraňovanie vírusov, spyware, malware, Trojan
 • Optimalizácia výkonu PC, odstránenie prebytočných súborov, úprava registrov, nové ovládače
 • Zaškolenie obsluhy PC podľa požiadaviek zákazníka                                  

Diagnostika hardware

 • Oprava notebooku, výmena vadných dielov
 • Inštalácia u nás zakúpeného komponentu
 • Čistenie PC od prachu a iných nečistôt
 • Inštalácia u nás zakúpeného software do PC

Výjazd technika

 • Inštalácia u nás zakúpeného software do PC

Údržba kancelárskej techniky

 • Čistenie tlačiarne a multifunkcie od prachu, toneru, atramentu a iných nečistôt

Správa siete

 • Diagnostika závady v sieti, meranie priepustnosti a chybovosti
 • Základné nastavenie WIFI AP, router ( WAN, LAN, zabezpečenie siete)
 • Home riešenie
 • Nastavenie e-mailov  (konfigurácia konta...)
 • Nastavenie internetu

Servery hosting

 • Inštalácia servera Windows 2000, 2003, 2008 server
 • Konfigurácia servera podľa požiadaviek zákazníka (RAID, Terminály, firewall, DNS, VPN)
 • Diaľkový servis servera
 • Obnova dát pri výpadku RAID diskového poľa, pri poškodení disku na serveri