Podpora pre fyzické osoby

Máte pomalý počítač?

Ak je Váš počítač pomalý už aj pri jednoduchej hre, príčin môže byť viacero. Jedným z najčastejších dôvodov je zanedbaná údržba počítača. Ďalším dôvodom spomalenia počítača môže byť jeho neschopnosť držať krok s novými programami.

V oboch prípadoch je však možné problém vyriešiť. Zopár rád:

 • odinštalujte nepotrebné programy
 • vymažte nepotrebné súbory
 • upracte si disk
 • aktivujte si antivírový program
 • aktivujte si pomocníka na hľadanie skrytých hrozieb
 • aktualizujte operačný systém a jeho súčasti

Máte zavírený počítač?

V prvom rade je dôležité zodpovedať si na nasledujúce dve otázky. Aký máš OS? Akú máš veľkú RAM a HDD?

Jedným z možných dôvodov spomaľovania OS je jeho používaním, kedy dochádza k jeho zahlcovaniu a preto je nevyhnutné OS preinštalovať.

Antivírus: Ak máš legálny OS, odporúčame Microsoft security essentials . Každý antivírus nájde niečo, čo iný nie. Môžete skúsiť nechať preskenovať PC dvoma antivírusmi. Ale kým nainštalujete druhý, prvý je potrebné odinštalovať. Defragmentácia PC je Ďalším z krokov je, ktorý je potrebné uskutočniť v prípade zavírenia počítača.

ESET Online Scanner: http://www.eset.com/sk/domacnosti/produkty/online-scanner/


Máte problémy so sieťou?

Riešenie problémov s pripojením na sieť

Riešenie problémov so sieťou môže byť zložité, pretože možných príčin môže byť veľa. Najprv vyskúšajte tieto kroky:

Otvorte položku Diagnostika siete tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu siete v oblasti oznámení, a potom kliknete na položku Diagnostikovať a opraviť.

Uistite sa, že všetky káble sú pripojené (uistite sa, že modem je pripojený k fungujúcej telefónnej zásuvke alebo káblovému pripojeniu, buď priamo, alebo cez smerovač).

Ak sa pokúšate pripojiť k inému počítaču, uistite sa, že počítač a povolenie zdieľania súborov a tlačiarní v sieti sú zapnuté. Ďalšie informácie nájdete v téme Prepojenie domácich počítačov s rôznymi verziami systému Windows.

Ak je počítač vybavený bezdrôtovým sieťovým adaptérom, systém Windows automaticky rozpozná bezdrôtové siete v blízkosti. Ak chcete zobraziť zoznam bezdrôtových sietí, ktoré systém Windows zistil, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Pripojiť. Ak systém Windows nezistil sieť, o ktorej si myslíte, že je v dosahu počítača, otvorte Pomoc a technickú podporu a vyhľadajte slovné spojenie „Riešenie problémov s vyhľadávaním bezdrôtových sietí“.


Zálohujete si dáta?

Dnešné nároky na zálohovanie dát sú ďaleko vyššie ako boli kedysi a na zálohovanie dát postačovali Cd alebo DVD s kapacitou do 8,5 GB . Jednou z najväčších nevýhod optických diskov je ich náchylnosť na poškodenie.

Najjednoduchšie zálohovanie dát je priebežné ukladanie si kópií v extra priečinku na tom istom pevnom disku. Táto záloha je nepohodlná a je tu riziko zlyhania pevného disku, kedy stratíme obidve kópie dát.

Spoľahlivejším a rozšírenejším spôsobom typu zálohy dát je použitie fyzicky oddeleného pamäťového zariadenia, napr. USB kľúč, USB HDD alebo iný pevný disk v počítači. Ak zálohujeme dáta na takéto pamäte, zvyšujeme odolnosť našich dát voči náhodnému zmazaniu a navyše voči zlyhaniu pamäťového zariadenia. Dáta však vo väčšine prípadov nie sú chránené pred odcudzením.

Mnoho domácností disponuje Wi-Fi smerovačom, čo priamo nabáda k vlastneniu viacerých na lokálnej sieti prepojených osobných počítačov alebo notebookov. Ak potrebujeme zálohovať dáta, môžeme jedno zo zariadení označiť ako server a svoje dáta ukladať na tento oddelený počítač. Výhodou tohto riešenia je zvyšovanie vzdialenosti umiestnenia originálnych súborov od kópie dát, čo automaticky znižuje pravdepodobnosť zlyhania oboch zariadení. Rýchlosť pripojenia do lokálnej siete často býva dostatočne rýchle na kopírovanie obrovských objemov údajov. Najväčšou nevýhodou tohto riešenia je pravdepodobne cena, kedy musíme finančne hradiť nie len kapacitu pamäťového média ale aj samotný hardvér.

Penetrácia vysokorýchlostným internetom v našej krajine dosahuje nadpriemerne výsledky, a preto veľa ľudí používa na zálohovanie dát vzdialený počítač, na ktorom beží napríklad FTP server alebo Samba server. Existuje niekoľko programov na automatizáciu zálohovania dát. Čo sa týka samotnej bezpečnosti Vašich dát, toto riešenie nie je ideálne ak chcete prostredníctvom internetu šíriť dáta vysokej hodnoty.

Najpokročilejším spôsobom zálohovania dát, je využívanie niektorej z existujúcich služieb poskytujúcich aplikáciu pre automatické zálohovanie a obnovenie dát na vopred predplatený dátový priestor. Automatická online záloha dát podporuje viaceré funkcie ako sú inkrementačné zálohy, šifrovanie dát, bezpečné spojenie so serverom prostredníctvom SSL spojenia.


Máte zabezpečený počítač?

Úkony nevyhnutné pre ochranu Vášho počítaču pred vplyvom nebezpečných a škodlivých kódov (vírusov).

 • diagnostika zabezpečenia
 • odstránenie kritických chýb v zabezpečení
 • inštalácia antivírusových a firewallových programov
 • aktualizácia programového zabezpečenia
 • inštalácia kritických záplat v operačnom systéme


Ešte nemáte bezdrôtové pripojenie?

Sieťou môže byť jeden počítač pripojený na Internet alebo dva navzájom prepojené počítače (a pravdepodobne pripojené aj na Internet). V bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) sú počítače pripojené rádiovými signálmi namiesto drôtov či káblov. Výhodami bezdrôtových sietí sú mobilita a absencia nevzhľadných káblov. Nevýhodou môže byť pomalšie pripojenie v porovnaní s káblovou sieťou a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami, napríklad bezdrôtovými telefónmi.


Čo treba urobiť na skopírovanie nastavenia bezdrôtovej siete do iných počítačov a zariadení vo vlastnej sieti?

Ak chcete, aby ďalšie počítače v sieti mohli odosielať a prijímať informácie v sieti, musia komunikovať s bezdrôtovým smerovačom. Každý počítač alebo zariadenie potrebujú nastavenie, napríklad názov siete alebo kľúč zabezpečenia siete, ktoré im umožní komunikovať so smerovačom.


Aký hardvér je na pripojenie k bezdrôtovej sieti pre počítač potrebný?

Počítač potrebuje interný alebo externý bezdrôtový sieťový adaptér. Ak chcete zistiť, či je v počítači bezdrôtový sieťový adaptér, postupujte nasledovne:

Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

V tomto okne sú uvedené adaptéry nainštalované v počítači.

http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/Wireless-networking-frequently-asked-questions