Sú platené záručné opravy?

V prípade záručnej opravy sú tieto služby bezplatné.