Kde nájdem Machine type number/sériové číslo?

Kde sa nachádza MTM a sériové číslo?

Číslo MTM ako aj sérióvé číslo nájdete na spodnej strane zariadenia, tak ako je znázornené na obrázku.

MTM number 2